ABIYA Mashrabiya

DUBAI

Alliance Business Center
4th Floor, Block-B, Business Village
Deira, Dubai
United Arab Emirates

P.O. Box: 183125

RAS AL KHAIMAH

RAK Free Trade Zone
Industrial Park, # 22 / 4,5,6
Khor Khwair, Ras al-Khaimah
United Arab Emirates

P.O. Box: 16449

CONTACT

Fast Line: +971 (0) 52 8952695
Fon: +971 (0) 7 207 5910
Fax: +971 (0) 7 204 1010

contact@abiya.ae
www.abiya-mashrabiya.com